نمایندگان

نام : محمد حاجیان نژاد

سمت : مدیر فروش در شبکه فروش بیمه های عمر و تامین آتیه پاسارگاد

سال شروع فعالیت : 1396

تلفن : 09159169948

اینستاگرام : pasargad_insurance_information