آنچه ما ارائه می دهیم

مثل همیشه، همکاران با شما رشد خواهند کرد!

دلایل به‌وجود آمدن بیمه عمر

تأمین درآمدی معین‌ و مشخص ‌برای ‌افراد یک خانواده ‌پس‌ از فوت‌ نان ‌آور خانواده‌. تأمین‌ درآمدی‌ معین‌ و مشخص‌ برای‌ ایام‌ از کارافتادگی‌، پیری‌ و بازنشستگی‌.

بیمه اموال

هر انسانی با توجه به شغل و موقعیت خود، می‌تواند دارای مال و اموال و دارایی‌های مختلفی باشد.

بیمه آتش ‌سوزی

یمه آتش‌سوزی یکی از انواع بیمه اموال است. این بیمه خسارات مالی را در برابر آتش‌سوزی پوشش می‌دهد و خسارات جانی را پوشش نمی‌دهد.

اقسام بیمه‌‌‌های‌ عمر در جهان‌

بیمه‌‌های تمام عمر بیمه عمر زمانی بیمه‌‌های مختلط پس انداز بیمه‌‌های مستمری بیمه‌‌های بازنشستگی بیمه‌‌های عمر گروهی

بیمه‌‌های‌ مستمری

مستمری‌ با برگشت‌ ‌‌حق‌بیمه‌ مستمری‌ متغیر مستمری‌ مضاعف‌ مستمری‌ مخفف‌ مستمری‌ با فاصله‌ مستمری‌ بلافاصله‌

بیمه‌‌های‌ عمر گروهی

این نوع بیمه یکی‌ از پدیده‌‌‌های‌ جدید در صنعت بیمه است و بیش‌ از۶۰ تا ۷۰ سال‌ از پیدایش‌ آن‌ نمی‌گذرد.

Image

بیمه عمر از زیر شاخه‌های بیمه اشخاص است و یکی از روش‌های ‌‌سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در این مقاله به بررسی شرایط بیمه عمر ، انواع آن و نحوه محاسبه ‌‌حق‌بیمه عمر خواهیم پرداخت.

بیمه گذار
Image

بیمه عمر از زیر شاخه‌های بیمه اشخاص است و یکی از روش‌های ‌‌سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در این مقاله به بررسی شرایط بیمه عمر ، انواع آن و نحوه محاسبه ‌‌حق‌بیمه عمر خواهیم پرداخت.

بیمه گذار
Image

بیمه عمر از زیر شاخه‌های بیمه اشخاص است و یکی از روش‌های ‌‌سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در این مقاله به بررسی شرایط بیمه عمر ، انواع آن و نحوه محاسبه ‌‌حق‌بیمه عمر خواهیم پرداخت.

بیمه گذار
Image

بیمه عمر از زیر شاخه‌های بیمه اشخاص است و یکی از روش‌های ‌‌سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در این مقاله به بررسی شرایط بیمه عمر ، انواع آن و نحوه محاسبه ‌‌حق‌بیمه عمر خواهیم پرداخت.

بیمه گذار